Cezary Gosławski 

 Mediator w zakresie prawa karnego, prawa cywilnego, prawa rodzinnego,

 wpisany na listę mediatorów stałych przy Sądzie Okręgowym w Łodzi i Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu

Przewodniczący Komisji Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów Stałych przy Sądach Okręgowych,

 koordynator Stowarzyszenia ds. współpracy z Sądami na terenie woj. łódzkiego.

 

Ukończyłem w Katedrze Prawa Cywilnego Uniwersytetu Łódzkiego studia podyplomowe w zakresie mediacji cywilnej i gospodarczej z elementami wiedzy psychologicznej i przedsiębiorczości. Uprawnienia mediatora uzyskałem w Ośrodku Mediacji Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Warszawie. Posiadam wykształcenie wyższe prawno-administracyjne. Zdobyłem bogate, doświadczenie w zakresie rozwiązywania problemów społecznych a w szczególności międzyludzkich. Ta wieloletnia praktyka dała umiejętności do rozwiązywania sporów z pogranicza prawa cywilnego, karnego oraz rodzinnego na etapie przedsądowym i sądowym.

Prowadzę mediacje na terenie województwa łódzkiego i małopolskiego a wszczególności powiatu nowotarskiego i tatrzańskiego:

MEDIACJE CYWILNE - mediacje prowadzone pomiędzy osobami fizycznymi, pomiędzy osobami fizycznymi a podmiotami gospodarczymi lub innymi pomiotami, w zakresie: sporów o zapłatę, podziału majątku dorobkowego, podziału współwłasności, podziału spadku oraz w innych sprawach wnoszonych do Sądów Cywilnych.

MEDIACJE RODZINNE - pomiędzy rodzicami, w zakresie rozwodu, separacji, ustalania kontaktów z dziećmi (konstruowanie planów wychowawczych), alimentacji, ustalania zasad kontaktu z małoletnimi dziećmi, ustalania zasad kontaktu pomiędzy rodzicami i innych spraw wnoszonych do Sądów Rodzinnych i Nieletnich.

MEDIACJE W SPRAWACH KARNYCH - to sposób dobrowolnego rozwiązywania problemów, powstałych w wyniku przestępstwa, na drodze porozumiewania się pokrzywdzonego i podejrzanego lub oskarżonego, z pomocą mediatora.

 

Mediator działa na podstawie i w granicach przepisów prawa. Działalność mediatora regulują przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego (art.183 [1] - 183 [15]) oraz w zakresie wynagrodzenia i wydatków stosowne rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości.

© 2013-2019 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl